Tilbage til oversigten Foderet /

Fodring ved fravænning

Nem adgang til foder

Få grisen i gang med at æde så hurtigt som muligt efter fravænning. De grise, som ikke æder den første dag, vil ofte få diarré.

Læg eventuelt en stribe foder på det faste gulv langs med spaltegulvet. Det gøres 4 gange daglig de første 2 dage efter fravænning. Så skal alle grise forbi friskt foder.
De nyfravænnede grise skal have samme foderblanding, som de gjorde i farestalden – så smager det, som de er vant til. Husk at der ikke må være medicinsk zink i det foder, som tildeles grisene i farestalden.

Ved gulvfodring skal gulvet være rent, og foderet skal spredes, så alle grise har adgang til foderet samtidig.

De nyfravænnede grise er vant til at æde samtidigt. Sørg derfor for, at der er ædepladser nok f.eks. via fodring ved trug eller fodring på det faste gulv.

Fodring mindst 4 gange dagligt i de første par dage er med til at få grisene i gang med at æde. Drys foderet på gulvet eller i et langtrug – så kan de mindste og svageste også komme til. Grisene skal ikke have mere foder, end at de har ædt op efter 30 minutter.

Det er en god idé at fodre restriktivt i den periode, hvor der erfaringsmæssigt er problemer med diarré - oftest er det dag 4 til 10 efter fravænning.

Arbejdsbeskrivelse fodring
 1. Justér foderautomater så alle grise nemt kan få foder.
 2. Hold øje med, om alle grise æder. Smid eventuelt lidt foder ind i stien og se om alle grise aktiveres.
 3. Dag 0-4 skal du sikre, at der er nem adgang til foder på gulvet eller i langtrug.
 4. Dag 4-10 skal grisene fodres restriktivt med en fravænningsblanding.
 5. Dag 11-14 skal grisene langsomt i gang med at æde i automaten, så der skal langsomt åbnes mere og mere.
Feeding procedure
 1. Adjust the feed dispensers so that all pigs can access their feed easily.
 2. Check that all the pigs are eating. Throw some feed into the pen and see whether all the pigs react.
 3. On Days 0-4, ensure there is easy access to feed on the floor or in the long trough.
 4. On Days 4-10 the pigs should be fed with a weaning mix only.
 5. On Days 11-14, the pigs should slowly be starting to eat from the dispenser, which should be opened incrementally.
Описание работы при кормлении:
 1. Отрегулируйте кормушки так, чтобы все поросята могли легко получить доступ к еде.
 2. Проследите за тем, чтобы все свиньи ели. Насыпьте немного корма на пол и посмотрите, все ли свиньи заинтересуются.
 3. В дни 0-4 убедитесь, что поросята имеют легкий доступ к корму на полу или в длинной кормушке.
 4. В дни 4-10, поросят нужно кормить только кормом для отъема с ограниченным доступом к еде.
 5. В дни 11-14, поросята должны постепенно начинать есть из автоматической кормушки, поэтому кормушка постепенно должна открываться все больше и больше для большего поступления еды.
Procedura de hrănire
 1. Ajustați distribuitoarele de furaje astfel, încât toți purceii să aibă acces ușor la furaje.
 2. Asigurați-vă că toți purceii mănâncă. Aruncați puțin furaj în poiată și urmăriți reacția tuturor purceilor.
 3. În zilele 0-4, asigurați un acces ușor la furaje pe podea sau într-o alimentatoare lungă.
 4. În zilele 4-10, hrăniți doar purcei cu un amestec special de înțărcare.
 5. În zilele 11-14 începeți să hrăniți purceii treptat din distribuitor, care se deschide treptat.
Порядок годування
 1. Відрегулюйте кормороздатчики, щоб усі свині мали легкий доступ до кормів.
 2. Переконайтеся, що всі свині їдять. Киньте трохи корму у загін і перевірте, чи реагують всі свині.
 3. У дні з 0 до 4 переконайтеся, що доступ до кормів на підлозі або в довгому кориті є легким.
 4. На 4-10 дні свиней слід годувати тільки сумішшю для відлучення.
 5. У дні з 11 до 14 свині повинні повільно починати їсти з дозатора, який слід відкривати поступово.