Tilbage til oversigten Foderet /

Fodring ved fravænning

Vand efter fravænning

Sørg for at alle grise har nem adgang til rent vand. Hvis ikke grisen får nok vand, kan den blive syg og kan ikke æde nok.
Der kan gå flere dage, inden alle grisene lærer at drikke af en drikkeventil. Derfor er det en god idé at have vand i trug eller sørge for, at der er rent vand i foderautomaten i den første uge.
Tjekliste vand
 1. Er der vandventiler eller drikkekopper nok i stierne? Ellers skal der sættes ekstra trug ind i stierne ved fravænning. Der skal være mindst 1 kop pr. 20 grise i stien og mindst én ventil pr. 10 grise. Det opnås for eksempel med 1 kop i stien og 2 drikkeventiler i foderautomaten i en sti med 40 grise.
 2. Kontrollér højden af drikkeventilen. Ved drikkekopper skal der være 10-15 cm. til kanten, så de mindste grise kan nå. Vandrette drikkeventiler placeres 20 cm over gulvet.
 3. Såvel drikkekopper som drikkeventiler skal yde 0,8-1 liter pr. minut. Det kontrolleres ved at holde en pose under koppen eller ventilen og aktivere den i 15 sekunder. Mængden af vand ganges med 4 og skal mindst være 800 ml.
 4. Sørg for rent drikkevand ved indsættelse. Sæt en klemme på sidste vandventil og lad vandet løbe til det bliver koldt. Dette gøres inden der sættes grise ind i stien.
Check list water
 1. Check the height of the nipple drinker – are the smallest pigs in the pen able to reach it?
 2. Does water come out of the nipple drinker?
 3. Are there enough water valves/drinking bowls – or do extra troughs need to be installed?
Контрольный список для воды:
 1. Проверьте высоту поилки. Могут ли самые маленькие поросята в боксе также достать до нее?
 2. Течет ли вода из питьевого ниппеля?
 3. Достаточно ли питьевых ниппелей / поилок - в противном случае добавьте дополнительную поилку.
Listă de control – apă
 1. Verificați înălțimea biberonului din adăpătoare – dacă pot ajunge la el cei mai mici purcei din poiată?
 2. Apa vine de la adăpătoare cu biberon.
 3. Sunt suficiente supapele pentru apă / adăpătoare sau este necesară instalarea adăpătoarelor suplimentare.
Контрольний список стосовно забезпечення водою
 1. Перевірте висоту крапельних поїлок - чи можуть найменші свині в загоні досягти їх?
 2. Чи поступає вода з крапельних поїлок?
 3. Чи є достатньо водяних клапанів / поїлок - чи потрібно встановлювати додаткові корита?