Tilbage til oversigten Foderet /

Fodring ved fravænning

Vand efter fravænning

Sørg for at alle grise har nem adgang til vand. Hvis ikke grisen får nok vand, kan den blive syg og kan ikke æde nok.

Der kan gå flere dage, inden alle grisene lærer at drikke af en drikkeventil. Derfor er det en god idé at have vand i trug eller sørge for, at der er vand i foderautomaten i de første 5 dage.

Tjekliste vand
 1. Kontrollér højden af drikkeventilen – kan de mindste grise i stien også nå?
 2. Kommer der vand ud af ventilen?
 3. Er der vandventiler / drikkekopper nok – ellers skal der sættes ekstra trug op.
Check list water
 1. Check the height of the nipple drinker – are the smallest pigs in the pen able to reach it?
 2. Does water come out of the nipple drinker?
 3. Are there enough water valves/drinking bowls – or do extra troughs need to be installed?
Контрольный список для воды:
 1. Проверьте высоту поилки. Могут ли самые маленькие поросята в боксе также достать до нее?
 2. Течет ли вода из питьевого ниппеля?
 3. Достаточно ли питьевых ниппелей / поилок - в противном случае добавьте дополнительную поилку.
Listă de control – apă
 1. Verificați înălțimea biberonului din adăpătoare – dacă pot ajunge la el cei mai mici purcei din poiată?
 2. Apa vine de la adăpătoare cu biberon.
 3. Sunt suficiente supapele pentru apă / adăpătoare sau este necesară instalarea adăpătoarelor suplimentare.
Контрольний список стосовно забезпечення водою
 1. Перевірте висоту крапельних поїлок - чи можуть найменші свині в загоні досягти їх?
 2. Чи поступає вода з крапельних поїлок?
 3. Чи є достатньо водяних клапанів / поїлок - чи потрібно встановлювати додаткові корита?