Tilbage til oversigten Stalden /

Staldens indretning

Sektionering

Sektionering i smågrisestalden 

Sørg for at smågrisestalden er sektioneret. Det forhindrer at sygdom fra grisene overføres til de nyfravænnede grise.

Sektioneret drift optimeres ved at have redskaber og fodtøj til hver sektion, så du ikke er med til at sprede smitten.

Sektioneret drift kræver, at stalden tømmes helt. Herefter skal sektionen rengøres, desinficeres og udtørres inden næste hold indsættes.

INGEN tilbageflytning af grise ved tømning af stalden.

Rengøring og desinfektion 

Sørg for at sektionen nemt kan rengøres og desinficeres mellem holdene.

Tjekliste hygiejne og indretning
 1. Betongulve er overfladebehandlet med epoxy eller lignende, så de er lettere at rengøre.
 2. Væggene er epoxybehandlede fra gulv til underkant af vinduer.
 3. Stihjørner og overgange mellem gulv og inventar er fuget med en elastisk fugemasse før overfladebehandling.
 4. Revner i gulv, vægge og stiadskillelser skal udbedres. Indtil reparation kan der drysses hydratkalk i revnerne inden desinfektionen.
Check list - hygiene and layout
 1. Concrete floors are surface treated with epoxy or a similar product to make cleaning easier.
 2. The walls are treated with epoxy from the floor to the base of the windows.
 3. The corners of pens and gaps between the floor and housing equipment are grouted with an elastic sealant prior to surface treatment.
 4. Cracks in floors, walls and pen partitions must be repaired. Until repairs are carried out, hydrated lime can be sprinkled into the cracks prior to disinfection.
Контрольный список для гигиены и установленного инвентаря
 1. Бетонные полы должны быть обработаны эпоксидной смолой или другим средством, облегчающим их очистку.
 2. Стены обрабатываются эпоксидной смолой от пола до основания окон.
 3. Углы загона и зазоры между полом и инвентарем заливаются эластичным герметиком до обработки поверхностей.
 4. Трещины в полах, стенах и перегородках станка ремонтируются. До проведения ремонтных работ перед дезинфекцией трещины могут быть обработаны гашеной известью.
Listă de control – igienă și planificare
 1. Pardoselile din beton trebuie tratate cu epoxid sau cu un alt agent, care facilitează curățarea acestora.
 2. Pereții sunt tratați cu rășină epoxidică de la podea până la baza ferestrelor.
 3. Colțurile poieților și golurile dintre podea și echipamentul blocului pentru întreținerea în poieți sunt umplute cu un material de etanșare elastic înainte de tratarea suprafeței.
 4. Crăpăturile din podea, pereți și pereții despărțitori sunt astupate. Înainte de reparații, înainte de dezinfecție, crăpăturile pot fi tratate cu var stins.
Контрольний список - гігієна і розміщення
 1. Бетонні підлоги повинні бути оброблені епоксидною смолою або іншим засобом, що полегшує їх очищення.
 2. Стіни повинні бути оброблені епоксидною смолою від підлоги до основи вікон.
 3. Кути загонів і зазори між підлогою та блоками для житла замащуються еластичним ущільнювачем перед поверхневим покриттям.
 4. Необхідно відремонтувати тріщини в підлогах, стінах і перегородках. До проведення ремонтів, перед проведенням дезінфекції у тріщини можна засипати гідратоване вапно.