Tilbage til oversigten Stalden /

Klargøring af stald

Tør og varm stald

Stalden skal være tør og varm, inden grisene sættes ind. Hvis stalden er kold og våd, skal grisene bruge kropsvarme til at udtørre stalden. Det giver et højere foderforbrug. Kulde medfører, at grisenes immunforsvar nedsættes, og det øger risikoen for sygdom.

Hvis smågrisene sættes ind i en fugtig sektion, så kan det tage op til 2 uger før sektionen er tør. Fravænnede grise har lav varmeproduktion, så ventilationen kører med lav ydelse.

Bakterier overlever let i et fugtigt miljø, men de fleste bakterier kan ikke overleve udtørring.

Hvis der indsættes fravænnede grise i en sektion, som ikke er udtørret, så kan grisene have et højere foderforbrug og vokse dårligere. De bliver også lettere syge.

Arbejdsbeskrivelse for udtørring efter vask og desinfektion
 1. Sæt varme på stalden efter vask og desinfektion.
 2. Supplér eventuelt rum- og gulvvarme med varmekanon (ca. 0,4 liter olie pr. m2).
 3. Sæt rumtemperaturen så højt som muligt - gerne over 30°C.
 4. Indstil ventilationen på 10-15% af maksimumsventilationen.
 5. Beregn udtørringen af et staldrum efter vask og FØR indsættelse af grise:
  • Varmebehov (kWh) = m2 staldareal x 3 kWh
  • Olieforbrug (liter) = Varmebehov i kWh / 8
  • Timer til udtørring = Varmebehov (kWh) / ydelse varmekanon (kWh)
 6. Stalden er tør, når temperaturen på gulvet under overdækningen er 32°C.
Drying out procedure
 1. Switch on the heating in the housing unit after washing and disinfection.
 2. Supplement any room and floor heating with a heat gun (approx. 0.4 litres oil per m2).
 3. Set the room temperature as high as possible – preferably above 30°C.
 4. Set the ventilation to 30% of the maximum ventilation.
 5. Allow for the drying out of the housing area after washing and BEFORE the pigs are transferred: .
  • Heat requirement (kWh) = m2 housing area x 3 kWh
  • Oil consumption (litres) = Heating requirement in kWh / 8
  • Hours for drying = Heating requirement (kWh) / heat gun output (kWh)
 6. The housing unit is dry when the floor temperature under the covering is 32°C.
Описание работы при высушивании
 1. Включите отопление в свинарнике после мытья и дезинфекции.
 2. Комнатную температуру поддерживают при помощи отопления в полу, а в случае необходимости тепловыми пушками (примерно 0,4 литра дизеля на м2).
 3. Установите комнатную температуру как можно выше - предпочтительно выше 30°C.
 4. Установите вентиляцию на 30% от максимальной вентиляции.
 5. Рассчитайте высыхание свинарника после мытья и ДО прихода поросят: .
  • Потребность в отоплении (кВтч) = м2 свинарника х 3 кВтч
  • Расход дизеля (литров) = Потребность в отоплении, кВтч / 8
  • Время сушки = Потребность в отоплении (кВтч) / производительность тепловой пушки (кВтч)
 6. Свинарник сухой, когда температура на полу под навесом составляет 32°С.
Procedura de uscare
 1. După spălare și dezinfectare, porniți încălzirea în blocul de staul.
 2. Asigurați o încălzire suplimentară a încăperii și podelii cu ajutorul unui pistol de încălzire (aproximativ 0,4 litri de kerosen pe m2)
 3. Setați temperatura maximă în încăpere, este preferabil peste 30°C
 4. Setați ventilația la 30% din valoarea maximă
 5. După spălare și înainte de mutarea porcilor, uscați blocul de staul:
  • Cantitatea de căldură (kWh) = m2 suprafață bloc de staul x 3 kWh.
  • Consumul de kerosen (litri) = cantitatea de căldură în kWh / 8.
  • Ore de uscare = cantitatea de căldură (kWh) / puterea pistolului de încălzire (kWh).
 6. Blocul de staul este uscat când temperatura podelei sub acoperire atinge 32°C.
Порядок висушування
 1. Після мийки та дезінфекції увімкніть опалення секції.
 2. Окрім підігріву підлоги та приміщення додатково використовуйте теплову гармату (приблизно 0,4 літра олії на м2).
 3. Встановіть температуру приміщення якомога вище - переважно вище 30°C.
 4. Встановіть вентиляцію на 30% від максимальної вентиляції.
 5. Дозвольте площі секції висохнути після мийки і перед тим, як свині будуть загнані:
  • Потрібна кількість тепла (кВт/год) = м2 площі секції x 3 кВт/год
  • Споживання масла (літри) = Потрібна кількість тепла в кВт/год / 8
  • Час висушування = Потрібна кількість тепла (кВт/год) / потужність теплової гармати (кВт/год)
 6. Секція вважається сухою, коли температура підлоги під покриттям становитиме 32°C.