Tilbage til oversigten Stalden /

Styring i stalden

Indsættelse og sortering

Klargørelse af stald

Lav et tjek af, om stalden er helt klar til indsættelse inden HVERT HOLD grise.

Kuldvis fravænning

De fravænnede grise skal indsættes og opstaldes tilnærmet kuldvis.

Det er lettest at modtage grisene fra farestalden i de hold, som skal gå sammen i stierne.

De varmeste stier er typisk de stier, der er midt i sektionen. De anvendes til de mindste grise.

Sygestierne skal placeres lige indenfor døren, så de syge dyr tilses hver gang der er nogen i stalden.

Gyltenes grise har mindst immunitet og derfor bør man bruge yderligere tid på at overvåge dem.

Tjekliste for indsættelse i sektion med stier til 30 grise

 1. De mindste grise fra farestalden samles midt i stalden i stier med ekstra godt nærmiljø.
 2. De grise, der kommer fra gyltekuld (ca. 20 %), samles i egne stier.
 3. Grise fra ammesøer er ofte fravænnet et par dage før hovedholdet. De skal være i separate stier.
 4. De resterende kuld er opstaldet kuldvis med 2-3 kuld sammen.

Check list for penning in section with pens for 30 pigs

 1. The smallest pigs from the farrowing unit are put into the middle of the unit in pens with a particular-ly good local environment.
 2. Pigs that come from the gilt litter (approx. 20%) to be put into their own pens.
 3. Pigs from nursing sows are often weaned at couple of days before the main batch. They must be in separate pens.
 4. The remaining litters are housed in litters with 2-3 litters together.

Контрольный список при загоне поросят в секции с боксами для 30 свиней:

 1. Самые маленькие поросята, выгнанные из секции опороса, помещаются в середине секции в боксы с очень хорошей окружающей средой.
 2. Поросята, отобранные для разведения (около 20%), помещаются в отдельный бокс.
 3. Поросят отлученных от приемных свиноматок часто отлучают за несколько дней до общей отлучки. Они должны размещаться в отдельных боксах.
 4. Остальные пометы помещают в боксах пo 2-3 помета вместе.

Lista de control pentru ținerea porcilor în poieți într-o secțiune cu poieți pentru 30 de purcei

 1. Cei mai mici purcei din cei fătați sunt plasați în centrul blocului în poieți cu cele mai favorabile condiții.
 2. Purceii de prăsilă (aproximativ 20%) sunt plasați în poieți separate.
 3. Purceii, care alăptează de la scroafe, sunt adesea luați cu câteva zile înainte de lotul principal. Ei sunt plasați în poieți separate.
 4. Ceilalți porci fătați sunt plasați împreună câte 2-3 prăsile.

Контрольний список для розміщення в секціях із загонами на 30 свиней

 1. Найменші свині з опоросу потрапляють усередину блоку в загони з покращеними умовами утримання.
 2. Молодший приплід свиней (приблизно 20%) повинен бути введений у власні загони.
 3. Свиноматок-годувальниць часто відлучають від вигодовування за пару днів до основної партії. Вони повинні бути в окремих загонах.
 4. Інший приплід розміщують в загонах по 2-3 приплоди разом в один загін.